תחרות ארצית P-30בטיסני מנוע גומי 17/05/2008

טיסני מנוע גומי דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 847 הרצליה עמית קדרון, רועי דלאל, עומרי נחשון 1

827 תל אביב קובי כהן, ירון זלברשטיין, טל יצחקיאן 2

637 חדרה סער איסקוב, יובל לייבל, אלעד ליפשין 3

הטבלה נערכה ב - 20/05/2008