אליפות ישראל בגלשונים 08/11/2008

גילשונים דרוג נשים

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 57 תל אביב תום ארבל 1

8 רעננה רז פרנפס 2

הטבלה נערכה ב - 16/11/2008