תחרות ארצית F5J 25/10/2008

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 4000 רמת השרון אורי דה סואן 1

0.8333 3910 רעננה ישראל אופק 2

0.6667 3873 רעננה בעז ברנע 3

3640 חדרה חובב מוסרי 4

2981 רעננה אור אורינובסקי 5

2933 רעננה גור שפירא 6

1962 רעננה אבי הימאן 7

הטבלה נערכה ב - 26/10/2008