אליפות ישראל בדאוני שהייה F5J 13/09/2008

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 11262 רעננה ישראל אופק, בעז ברנע, גור שפירא 1

6487 רעננה אור אורינובסקי, אבי הימאן, יוסף ברק 2

הטבלה נערכה ב - 23/09/2008