תחרות ארצית F5J 03/05/2008

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 10697 רעננה ישראל אופק, בעז ברנע, גור שפירא 1

הטבלה נערכה ב - 21/05/2008