תחרות ארצית F5J 03/05/2008

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 3994 רמת השרון אורי דה סואן 1

0.8333 3982 רעננה ישראל אופק 2

0.6667 3816 חדרה חובב מוסרי 3

3477 רעננה בעז ברנע 4

3238 רעננה גור שפירא 5

3148 רעננה יוסף ברק 6

2574 רעננה אור אורינובסקי 7

674 אורח אבי הימאן 8

הטבלה נערכה ב - 21/05/2008