תחרות ארצית F3K 03/05/2008

טיסני דאון השלכה דרוג צוותים כללי

תוצאה סניף שם מקום

13790 בת ים איתן רוטברט, גיל שירעז, דמיטרי זלוטניק 1

הטבלה נערכה ב - 21/05/2008