תחרות ארצית F3K 03/05/2008

טיסני דאון השלכה דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 5000 בת ים איתן רוטברט 1

0.7500 4443 בת ים גיל שירעז 2

4435 פתח תקווה יצחק (איציק) רונן 3

4347 בת ים דמיטרי זלוטניק 4

1467 בת ים דוד וורסין 5

הטבלה נערכה ב - 21/05/2008