דוח סופי- טיסנאי השנה 2008 בטיסני דאון שהייה F3J

סה"כ 3 2 1 סניף שם מקום

200.00 100.00 100.00 100.00 רמת השרון אורי דה סואן 1

199.12 99.75 99.38 0.00 גבעת אלה ספי שחרור 2

198.35 98.65 99.70 0.00 ארסוף אלדד מנהיים 3

195.22 96.55 98.68 0.00 בת ים איתן רוטברט 4

193.77 99.77 94.00 69.15 גבעת אלה רועי דור 5

192.67 89.55 98.20 94.47 באר שבע אריאל מאיר 6

192.65 94.90 97.75 81.52 באר שבע אלעד מזור 7

182.95 96.27 86.68 82.06 באר שבע תום דגן 8

168.15 0.00 95.57 72.57 רמת השרון אריאל מאירסון 9

157.47 90.32 67.15 0.00 נתניה צחי רומי 10

145.05 66.12 0.00 78.93 באר שבע יאיר יעקובי 11

99.08 0.00 99.08 0.00 ירושלים יאיר לנגה 12

הטבלה נערכה ב - 09/02/2009

התחרויות המשתתפות בטבלה

אליפות ישראל בדאוני שהייה F3J מבחן 2 ל-2009 12/04/2008 1

דאוני שהייה F3J מבחן 4 ל-2009 26/07/2008 2

תחרות ארצית F3J 11/10/2008 3