דאוני שהייה F3J מבחן 4 ל-2009 26/07/2008

דאוני שהיה מונחי רדיו דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 11305 באר שבע אריאל מאיר, אלעד מזור, תום דגן 1

הטבלה נערכה ב - 17/08/2008