דאוני שהייה F3J מבחן 4 ל-2009 26/07/2008

דאוני שהיה מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 4000 רמת השרון אורי דה סואן 1

0.9000 99.70 3988 ארסוף אלדד מנהיים 2

0.8000 99.38 3975 גבעת אלה ספי שחרור 3

0.7000 99.07 3963 ירושלים יאיר לנגה 4

0.6000 98.68 3947 בת ים איתן רוטברט 5

98.20 3928 באר שבע אריאל מאיר 6

97.75 3910 באר שבע אלעד מזור 7

95.57 3823 רמת השרון אריאל מאירסון 8

94.00 3760 גבעת אלה רועי דור 9

86.68 3467 באר שבע תום דגן 10

67.15 2686 נתניה צחי רומי 11

הטבלה נערכה ב - 17/08/2008