דאוני שהייה F3J מבחן 4 ל-2009 26/07/2008

דאוני שהיה מונחי רדיו דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 3963 ירושלים יאיר לנגה 1

98.66 3910 באר שבע אלעד מזור 2

הטבלה נערכה ב - 17/08/2008