אליפות ישראל בדאוני שהייה F3J מבחן 2 ל-2009 12/04/2008

דאוני שהיה מונחי רדיו דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 12871 באר שבע אריאל מאיר, תום דגן, אלעד מזור 1

הטבלה נערכה ב - 21/05/2008