אליפות ישראל בדאוני שהייה F3J מבחן 2 ל-2009 12/04/2008

דאוני שהיה מונחי רדיו דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 4066 באר שבע אלעד מזור 1

הטבלה נערכה ב - 21/05/2008