תחרות ארצית F3J 11/10/2008

דאוני שהיה מונחי רדיו דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 11226 באר שבע תום דגן, אלעד מזור, אריאל מאיר 1

הטבלה נערכה ב - 28/10/2008