תחרות ארצית F3J 11/10/2008

דאוני שהיה מונחי רדיו דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 3795 באר שבע אלעד מזור 1

68.88 2614 אורח יוסי חייק 2

הטבלה נערכה ב - 28/10/2008