דוח סופי- טיסנאי השנה במסוקי אוירובטיקה - F3C

סה"כ 3 2 1 סניף שם מקום

200.00 100.00 100.00 100.00 מרכז חן צרפתי 1

196.43 98.83 96.18 97.60 פתח תקווה אביב לוי 2

185.15 91.75 0.00 93.40 מרכז גל קרובינר 3

158.23 83.63 0.00 74.60 רמת השרון נועם סנדרוב 4

הטבלה נערכה ב - 14/01/2009

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות ארצית מבחן 1 לשנת 2009 31/05/2008 1

תחרות ארצית F3C 27/09/2008 2

תחרות ארצית F3C 18/10/2008 3