תחרות ארצית מבחן 1 לשנת 2009 31/05/2008

מסוקי אוירובטיקה מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 2000 מרכז חן צרפתי 1

0.6667 97.60 1952 פתח תקווה אביב לוי 2

93.40 1868 מרכז גל קרובינר 3

74.60 1492 רמת השרון נועם סנדרוב 4

הטבלה נערכה ב - 05/06/2008