תחרות ארצית F3C 27/09/2008

מסוקי אוירובטיקה מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 2000 מרכז חן צרפתי 1

96.18 1923.69 פתח תקווה אביב לוי 2

92.43 1848.6 אורח גל קרובינר 3

הטבלה נערכה ב - 28/10/2008