תחרות ארצית F3C 18/10/2008

מסוקי אוירובטיקה מונחי רדיו דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 2000 מרכז חן צרפתי 1

0.6667 98.83 1976.54 פתח תקווה אביב לוי 2

91.75 1834.95 מרכז גל קרובינר 3

83.63 1672.67 רמת השרון נועם סנדרוב 4

הטבלה נערכה ב - 26/10/2008