דוח מצטבר ביניים- טיסנאי השנה בטיסני קרב כבלים F2D (2מתוך3)

סה"כ 3 2 1 סניף שם מקום

200.00 100.00 100.00 100.00 חדרה ואדים זאיקין 1

120.00 0.00 80.00 40.00 מרכז יעקב מלשקביץ 2

60.00 0.00 40.00 20.00 מרכז רומן פריידלין 3

40.00 0.00 40.00 0.00 מרכז יורי שכטרמן 4

40.00 0.00 40.00 0.00 חדרה ולנטין קוצנקו 4

הטבלה נערכה ב - 28/10/2008

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות ארצית קרב כבלים 29/03/2008 1

תחרות ארצית קרב כבלים 17/05/2008 2

אליפות ישראל טיסני קרב כבלים 25/10/2008 3