תחרות ארצית קרב כבלים 29/03/2008

טיסני קרב נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 5 חדרה ואדים זאיקין 1

80.00 4 אורח ולנטין קוצנקו 2

60.00 3 אורח יורי שכטרמן 3

40.00 2 מרכז יעקב מלשקביץ 4

20.00 1 מרכז רומן פריידלין 5

הטבלה נערכה ב - 27/05/2008