אליפות ישראל טיסני קרב כבלים 25/10/2008

טיסני קרב נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 4 אורח קונסטנטין טרנבסקי 1

2.0000 50.00 2 חדרה ואדים זאיקין 2

50.00 2 אורח יעקב מלשקביץ 2

25.00 1 אורח שחטרמן יורי 4

25.00 1 אורח ולנטין קוצנקו 4

0.00 0 אורח רומן פריידלין 6

הטבלה נערכה ב - 28/10/2008