תחרות ארצית קרב כבלים 17/05/2008

טיסני קרב נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 5 חדרה ואדים זאיקין 1

0.7500 80.00 4 מרכז יעקב מלשקביץ 2

60.00 3 אורח קונסטנטין טרנבסקי 3

40.00 2 חדרה ולנטין קוצנקו 4

40.00 2 מרכז יורי שכטרמן 4

40.00 2 מרכז רומן פריידלין 4

הטבלה נערכה ב - 27/05/2008