דוח מצטבר- טיסנאי השנה בטיסני כבלים אוירובטיקה (2מתוך3)

סה"כ 3 2 1 סניף שם מקום

200.00 100.00 100.00 95.83 פתח תקווה רונן איזנברג 1

199.71 0.00 99.71 100.00 חיפה ויקטור מלישב 2

189.21 0.00 92.87 96.34 רעננה יורם אוליאל 3

163.65 0.00 84.43 79.22 מרכז פטר גויכמן 4

88.28 0.00 88.28 0.00 פתח תקווה עמית שני 5

78.91 0.00 78.91 0.00 פתח תקווה אור פרטוש 6

הטבלה נערכה ב - 28/10/2008

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות ארצית F2B 22/03/2008 1

אליפות ישראל F2B 12/07/2008 2

תחרות ארצית F2B 13/09/2008 3