תחרות ארצית F2B 13/09/2008

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

109.88 1883.4 אורח ויקטור מלישב 1

1.0000 99.98 1713.6 פתח תקווה רונן איזנברג 2

92.76 1589.9 אורח פטר גויכמן 3

הטבלה נערכה ב - 23/09/2008