אליפות ישראל F2B 12/07/2008

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.01 2002.2 פתח תקווה רונן איזנברג 1

0.8000 99.72 1996.4 חיפה ויקטור מלישב 2

0.6000 92.88 1859.4 רעננה יורם אוליאל 3

88.29 1767.5 פתח תקווה עמית שני 4

84.44 1690.5 מרכז פטר גויכמן 5

78.92 1580 פתח תקווה אור פרטוש 6

הטבלה נערכה ב - 13/07/2008