אליפות ישראל F2B 12/07/2008

טיסני אוירובטיקה נהוגי כבלים דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 1580 פתח תקווה אור פרטוש 1

הטבלה נערכה ב - 13/07/2008