תחרות פסח ג1 25/04/2008

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 909 בת ים חיים דדוש, תומר יחזקאל, אהוד חזון 1

הטבלה נערכה ב - 27/04/2008