תחרות פסח ג1 25/04/2008

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג עד גיל 18

תוצאה סניף שם
מקום

290 בת ים תומר יחזקאל 1

287 בת ים אהוד חזון 2

הטבלה נערכה ב - 27/04/2008