תחרות סוכות ג-1 17/10/2008

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג עד גיל 18

תוצאה סניף שם
מקום

282 בת ים תומר יחזקאל 1

253 בת ים אהוד חזון 2

הטבלה נערכה ב - 22/10/2008