תחרות שבועות ג-1 07/06/2008

טיסני מנוע גומי ג-1 דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 360+ 203 ראשון לציון יהונתן שגב 1

0.8000 360+ 148 חדרה ירון קרפל 2

0.6000 360 ראשון לציון עופר בן נון 3

355 בת ים אהוד חזון 4

313 בת ים תומר יחזקאל 5

84 בת ים חיים דדוש 6

הטבלה נערכה ב - 09/06/2008