דוח מצטבר סופי- טיסנאי השנה בטיסני דאון מנוע חופשי מ-2

סה"כ 6 5 4 3 2 1 סניף שם מקום

495.52 100.00 100.00 100.00 94.79 100.00 95.52 בת ים קובי יצחקוב 1

457.08 100.00 72.58 88.75 74.17 94.17 100.00 בת ים שלמה נג'רי 2

411.25 71.35 100.00 72.19 100.00 57.71 67.71 בת ים מיקי משיח 3

397.92 87.71 18.87 71.35 67.71 90.42 80.73 בת ים אבי אליקים 4

323.96 100.00 0.00 65.94 76.77 0.00 81.25 קריות יורי זילברשטיין 5

הטבלה נערכה ב - 29/12/2008