אליפות ישראל מ-2 16/08/2008

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 960 בת ים קובי יצחקוב 1

0.7500 88.75 852 בת ים שלמה נג'רי 2

72.19 693 בת ים מיקי משיח 3

71.35 685 בת ים אבי אליקים 4

66.77 641 אורח עתניאל כהן 5

65.94 633 קריות יורי זילברשטיין 6

הטבלה נערכה ב - 18/08/2008