אליפות ישראל מ-2 16/08/2008

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2505 בת ים קובי יצחקוב, שלמה נג'רי, מיקי משיח 1

הטבלה נערכה ב - 18/08/2008