תחרות שבועות מ-2 07/06/2008

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2732 בת ים קובי יצחקוב, שלמה נג'רי, אבי אליקים 1

הטבלה נערכה ב - 09/06/2008