תחרות שבועות מ-2 07/06/2008

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 960 בת ים קובי יצחקוב 1

0.6667 94.17 904 בת ים שלמה נג'רי 2

90.42 868 בת ים אבי אליקים 3

57.71 554 בת ים מיקי משיח 4

הטבלה נערכה ב - 09/06/2008