תחילת חופש מ-2 04/07/2008

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2582 בת ים מיקי משיח, קובי יצחקוב, שלמה נג'רי 1

הטבלה נערכה ב - 06/07/2008