תחילת חופש מ-2 04/07/2008

טיסני מנוע חופשי מ-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 960 בת ים מיקי משיח 1

0.7500 94.79 910 בת ים קובי יצחקוב 2

76.77 737 קריות יורי זילברשטיין 3

74.17 712 בת ים שלמה נג'רי 4

67.71 650 בת ים אבי אליקים 5

הטבלה נערכה ב - 06/07/2008