תחרות פסח ג-2 26/04/2008

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2821 ראשון לציון עמרי סירקיס, הדר גולן, גיל מיצמכר 1

2729 נהריה אברהם ברוך, טוביה פייביש, גיל חגי 2

הטבלה נערכה ב - 27/04/2008