תחרות פסח ג-2 26/04/2008

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג כללי

נ. סניפי אחוז תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 100.00 960 נהריה אברהם ברוך 1

0.9091 99.79 958 חדרה אור שבת 2

0.8182 99.58 956 ראשון לציון עמרי סירקיס 3

0.7273 99.38 954 תל אביב שאולי רג'ואן 4

0.6364 97.92 940 ראשון לציון הדר גולן 5

0.5455 96.35 925 ראשון לציון גיל מיצמכר 6

96.04 922 חדרה גלעד מרק 7

95.63 918 תל אביב עמית קופפרשמיד 8

94.38 906 נהריה טוביה פייביש 9

92.60 889 ראשון לציון יהונתן שגב 10

91.77 881 אורח עודד פישלר 11

89.90 863 נהריה גיל חגי 12

59.58 572 אורח ירון קרפל 13

26.98 259 רמת השרון שמוליק קופליק 14

הטבלה נערכה ב - 27/04/2008