תחרות פסח ג-2 26/04/2008

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 940 ראשון לציון הדר גולן 1

97.66 918 תל אביב עמית קופפרשמיד 2

הטבלה נערכה ב - 27/04/2008