דוח מצטבר סופי- טיסנאי השנה בטיסני דאון מנוע גומי ג-2

סה"כ 6 5 4 3 2 1 סניף שם מקום

499.79 100.00 100.00 100.00 83.44 100.00 99.79 חדרה אור שבת 1

497.60 100.00 100.00 17.29 100.00 97.60 100.00 נהריה אברהם ברוך 2

497.40 99.79 97.60 100.00 100.00 100.00 96.04 חדרה גלעד מרק 3

491.04 99.38 100.00 95.31 78.23 100.00 96.35 ראשון לציון גיל מיצמכר 4

490.52 100.00 91.46 100.00 77.71 99.69 99.38 תל אביב שאולי רג'ואן 5

490.10 100.00 95.52 100.00 98.33 96.25 94.38 נהריה טוביה פייביש 6

488.85 100.00 100.00 97.81 91.04 100.00 26.98 רמת השרון שמוליק קופליק 7

485.00 96.15 95.63 81.98 93.65 100.00 99.58 ראשון לציון עמרי סירקיס 8

484.90 99.06 95.31 100.00 0.00 97.92 92.60 ראשון לציון יהונתן שגב 9

479.79 100.00 98.85 91.04 86.35 100.00 89.90 נהריה גיל חגי 10

463.54 0.00 98.44 100.00 87.71 85.63 91.77 ראשון לציון עודד פישלר 11

421.56 93.75 85.94 96.88 85.42 56.35 59.58 חדרה ירון קרפל 12

398.33 0.00 100.00 100.00 98.33 100.00 0.00 ראשון לציון גיורא הרצברג 13

379.27 0.00 0.00 100.00 85.00 96.35 97.92 ראשון לציון הדר גולן 14

295.31 100.00 95.31 100.00 0.00 0.00 0.00 תל אביב איתי שיכמן 15

197.92 100.00 97.92 0.00 0.00 0.00 0.00 נהריה עזרא קראוס 16

197.71 97.71 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 תל אביב אוהד ויספלנר 17

190.00 0.00 98.44 91.56 0.00 0.00 0.00 ראשון לציון עופר בן נון 18

184.48 0.00 25.21 0.00 0.00 63.65 95.63 תל אביב עמית קופפרשמיד 19

156.15 72.60 0.00 0.00 83.54 0.00 0.00 תל אביב קובי כהן 20

הטבלה נערכה ב - 29/12/2008

התחרויות המשתתפות בטבלה

תחרות פסח ג-2 26/04/2008 1

תחרות שבועות ג-2 07/06/2008 2

תחילת חופש ג-2 04/07/2008 3

אליפות ישראל ג-2 16/08/2008 4

תחרות סוכות ג-2 17/10/2008 5

תחרות חנוכה ג-2 26/12/2008 6