תחרות סוכות ג-2 17/10/2008

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2865 ראשון לציון גיורא הרצברג, גיל מיצמכר, עודד פישלר 1

2.2500 2849 נהריה אברהם ברוך, גיל חגי, עזרא קראוס 2

2778 ראשון לציון עופר בן נון, עמרי סירקיס, יהונתן שגב 3

2753 תל אביב אוהד ויספלנר, איתי שיכמן, שאולי רג'ואן 4

2722 חדרה אור שבת, גלעד מרק, ירון קרפל 5

הטבלה נערכה ב - 14/12/2008