תחרות שבועות ג-2 07/06/2008

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג עד גיל 18

אחוז תוצאה סניף שם
מקום

100.00 925 ראשון לציון הדר גולן 1

66.05 611 תל אביב עמית קופפרשמיד 2

הטבלה נערכה ב - 09/06/2008