תחילת חופש ג-2 04/07/2008

טיסני מנוע גומי ג-2 דרוג צוותים כללי

נ. סניפי תוצאה סניף שם מקום

3.0000 2733 נהריה אברהם ברוך, טוביה פייביש, גיל חגי 1

2685 ראשון לציון גיורא הרצברג, עמרי סירקיס, עודד פישלר 2

2581 חדרה גלעד מרק, ירון קרפל, אור שבת 3

הטבלה נערכה ב - 06/07/2008