תחרות ארצית דאון רדיו חשמלי S400 24/03/2007

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 3000 רמת גן ישראל אופק 1

2624 גבעת אלה רועי דור 2

368 רמת גן יעקוב חסון 3

הטבלה נערכה ב - 25/03/2007