תחרות ארצית דאון רדיו חשמלי S400 12/05/2007

טיסני דאון מנוע חשמלי דרוג כללי

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 3000 רמת גן ישראל אופק 1

2222 רמת גן יעקוב חסון 2

הטבלה נערכה ב - 05/06/2007