אליפות ישראל בגלשונים 20/10/2007

גילשונים דרוג נשים

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

55 אורח פורמן אירנה 1

הטבלה נערכה ב - 23/10/2007