אליפות ישראל בגלשונים 20/10/2007

גילשונים דרוג נערות עד גיל 15

נ. סניפי
תוצאה סניף שם
מקום

1.0000 12 רעננה רז פרנפס 1

הטבלה נערכה ב - 23/10/2007